Winalite Europe» България Winalite Bulgaria» Вашите възможности, Малък бизнес»

Бизнес-план Winalite

I.Статут на партньора:

Сребърен дистрибутор       При първоначална покупка на продукция от  50 PV (1 кейс)
Златен дистрибутор             При първоначална покупка  на продукция от 250 PV (5 кейсов)
Платинен дистрибутор       При първоначална покупка на продукция от  600 PV (12 кейсов)
Брилянтен дистрибутор     При первоначална покупка на продукция от  1500 PV (30 кейсов)
 

В течение на 28 дни от момента на започването на бизнес, дистрибуторът може да премине в следващия статут, но преминаване се допуска само един път.. При преминаване за получаване на статут е необходимо да се направи допълнителна покупка   на сума на разликата  в PV :   
а. При преминаване на Сребърен дистрибутор в статут на  Златен дистрибутор е необходимо да се направи допълнителна  покупка на 200 PV.
б. При преминаване на Златен дистрибутор в статут на  Платинен  дистрибутор е необходимо да се направи допълнителна покупка на 350 PV.
в. При преминаване на Платинен дистрибутор в статут на Брилянтен дистрибутор е  необходимо да се направи допълнителна покупка на 900 PV.
Новият статут влиза в сила в седмицата, когато е потвърдена дополнителната покупка.

II. Видове награди

1. Награди за препоръка

Наградата за един комплект  е разликата между цената на дребно и дистрибуторската цена. Изчислението на общата награда се основава на количеството комплекти от дамски превръзки,което е било осъществено от  дистрибутора при първоначалната покупка  или при преминаване в следващ статут.
(в случай, когато цените се равняват на 70€ за кейс и 62€ за кейс – наградата по този вид = 70-62 = 8€ за кейс).
Т.е. – ако Вие лично сте поканили дистрибутор  в статут  Сребро  – наградата  = 8€
в статут  ЗЛАТО - наградата = 40€ (5*8)
в статут  ПЛАТИНА – наградата = 96€ (12*8)
в статут  БРИЛЯНТ – наградата = 240€ (30*8)

2.Награди за обем на продажбите

Изчисляването на наградите за обема на продажбите се основава върху количеството PV при личната първоначална покупка на дистрибутора, от допълнителната покупка при преминаване в статут и при повторна покупка.
В процесса на изчисляване, системата автоматически отчита общият обем на продажбите (точки за PV) на всички по-долу намиращи се мрежи на дистрибутора. Мрежата, която извършва най-голям обем продажби, се смята за обща мрежа, и на нея не й се начисляват никакви други награди освен наградите за препоръка. Награди в размер на 10% от обема на продажбите се начисляват за втората, третата, четвъртата и петата мрежа
2. Методи на изчисляването:
Наградите за обем на продажбите = 10% от общото количество PV на втората мрежа+10% от общото количество PV на третата +10% от общото количество  PV на четвъртата мрежа +10% от общото количество PV  на петата мрежа.

Награди за обем на продажбите Winalite

2. Лимит  на  наградите за обем на продажбите (на основата на PV) за седмица

(1) За Сребърен дистрибутор лимитът на наградите за обем на продажбите за всяка мрежа = 500PV.
(2) За Златен дистрибутор лимитът на наградите за обем на продажбите за всяка мрежа = 1500PV.
(3) За Платинен дистрибутор лимитът на наградите за обем на продажбите  за всяка мрежа = 6250PV.
(4) За Брилянтен дистрибутор лимитът на наградите за обем на продажбите за всяка мрежа = 10000PV. 
 

 

Степен на
дистрибутора
Лимит на наградите
за седмица 
 Лимит на наградите за
месец
Сребърен 500 PV × 4 мрежи= 2000 PV 2000 PV× 4 седмици=8000 PV /месец
 
Златен 1500 PV × 4 мрежи =6000 PV  6000 PV×4 седмици =24000 PV /месец
Платинен 6250 PV × 4 мрежи = 25000 PV 25000 PV× 4 седмици =100000 PV /месец
Брилянтов 10000 PV × 4 мрежи =40000 PV  40000 PV× 4 недели=160000 PV /месец

 

 

 

 

 

 

1 PV за изчисление на наградите = 0.74€ 
 

4. След изчисляване на наградите за обема на продажбите  в случай, ако обемът на продажбите от общата мрежа(первата мрежа) с изключение на общия обем на продажбите на всяка мрежа има остатък , то той преминава към следващата седмица за начисляване на награди за обем на продажбите.

За Сребърния дистрибутор лимитът на натрупване на обема на продажбите = 5 000 PV
За Златния дистрибутор лимитът на натрупване на обема на продажбите = 15 000 PV
За Платинения дистрибутор лимитът на натрупване на обема на продажбите  = 62 500 PV
За Брилянтния дистрибутор лимитът на натрупване на обема на продажбите = 100 000 PV

3. Награда за обслужване
 

(1) Наградата по «системата препоръки» се начислява от сумата на наградите за обема на продажбите на трите по-долустоящи поколения, включително  до третото поколение. Например: 
10% от сумата на наградите за обема на продажбите на първото по-долустоящо поколение
10% от сумата на наградите за обема на продажбите  на второто  по-долустоящо поколение.
10% от сумата на наградите за обема на продажбите на третото по-долустоящо поколение.

(2) Условия за получаване на награди за обслужване:
а. При препоръка на един партньор(независимо от степента) получават право за получаване на награда за обслужване на първото поколение.
б. При препоръка на трима партньори(независимо от степента) получават право за получаване на награди за обслужване на първо и второ поколение.
с. При препоръка на петима партньори и повече(независимо от степента) получават  право за получение на награди за обслужване на първото, второто и третото поколение.

Вашите точки за награди за обслужване = на точките на наградите за обема на продажбите на първото по-долустоящо поколение ×10% + точките на наградите за обема на продажбите на второто по-долустоящо поколение ×10% + точките за награди за обема на  продажбите на третото по-долустоящо поколение ×10%

Количество на пряко поканени дистрибутори 1-2  души   3-4 души 5 души и повече.
от наградите за обен на продажбите на първото по-долустоящо поколение  10% 10% 10%
от наградите за обема на продажби на второто по-долустоящо поколение   10% 10%
от наградите за продажби на третото по-долустоящо поколение     10%

 

 

 

 

 

 

(3) При начисляване на наградите за обслужване  не  се  смятат партньори, не извършили повторни покупки. И препоръчителят  може да получава награда  за обслужване на съответното по-долустоящо поколение..

III. Повторна покупка 

A. След изтичането на месеца и настъпването на следващия след него месец/3 работни месеца/  не  е  задължително да се прави повторна покупка /има се предвид 8 седмици= на 56 дни/.
 

B. На третия работен месец от момента на започването на бизнес се изисква да се направят повторни покупки. Само на извършилите повторни закупки се начисляват награди за обем на продажбите и обслужване..
Ако в течение на 6 месеца не се извършват повторни покупки, то натрупаният обем на продажбите се обнулява, но се запазва статута. Но ако в течение на следващите 6 месеца не се извършват повторни покупки, тогава се анулира и статута.
12 месеца след анулирането на статута се разрешава повторно започване на бизнеса.
При условие ако се извършват повторни покупки на 50 PV и повече, имате право да получите всички видове награди, в случай ако бъдат извършени повторни покупки на не по-малко от  50 PV, тогава ви се начисляват само награди за препоръка.
 

C. Всеки работен месец е необходимо да се правят минимално повторни покупки  на 50 PV и повече, и само тогава вие получамате право на награда за обем на продажбите и за обслужване за дадения месец.

D.Остатъкът от  PV, който е повече от 50 PV при повторна покупка, автоматически  се включва в най-малката мрежа по стокооборота.

IV. Звания  

(за брилянтниите дистрибутори)

Звания A B C D E Непрекъснато Изиск-вания Годишен план за награди
Сребърен 5000 PV 2500 PV Неогра- ничено Неогра-ничено Неогра-ничено 2 седмици Неогра-ничено  

Златен Брилянт

30000PV 15000PV Неогра- ничено Неогра- ничено Неогра- ничено 2 седмици Неогра-ничено Тридневно пътешествие-семинар
Голубой Брилянт 75000PV 37500PV 12500 PV Неогра- ничено Неогра- ничено 2 седмици 4 седмици Петдневно пътешествие-семинар в чужбина

Сребърна Корона

125000PV 100000 PV 100000 PV Неогра- ничено Неогра- ничено 4 седмици 8 седмици Парични средства на сума 7500 $ за покупка на кола + петдневно пътешествие-семинар в Европа и Америка

Златна Корона

275000 PV 100000 PV 100000 PV 50000 PV 25000 PV 4 седмици 12 седмици Парични средства на сума 30000 $ за покупка на кола + петдневно пътешествие-семинар в Европа или Америка за двама
Брилянтна Корона 600000 PV 100000PV 100000 PV 100000 PV 100000 PV 4 седмици 12 седмици Парични средства 190000 $ за недвижимост + 7 дн. пътешествие в която и да е страна на света със цялото семейство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка:

1. A、B、C、D、E означават 5 мрежи. Системата на изчисляване автоматически установява мрежи от голямата към по-малката според PV .  PV на пет мрежи трябва да отговаря на гореппосочените условия.  

2. Сребърен брилянт: за една седмица трябва да има минимум 2 мрежи: мрежа A и мрежа B. Стокооборотът в мрежа A трябва да бъде не по-малко  от 5000PV, стокооборотът трябва да бъде не по-малко от 2500 PV. Необходимо е да отговарят на дадените изисквания в течение на 2 седмици последователно. 

3. Златен брилянт: за одна седмица трябва да има минимум 2 мрежи: A и B. Стокооборотът в мрежа A трябва да бъде не по-малко от 30000PV, стокооборотът в мрежа B трябва да бъде не по-малко от 15000PV. Необходимо е да отговарят на съответните изисквания в течение на 2 седмици последователно.

4. Син брилянт: за една и съща седмица трябва да има минимум 3 мрежи: A, B и C. Стокооборотът в мрежа A трябва да бъде не по-малко от 75000PV, стокооборотът в мрежа B трябва да бъде не по-малко от 37500PV, стокооборотът в мрежа C трябва да бъде не по-малко от 12500PV. Необходимо е да отговарят на съответните изисквания в течение на четири седмици, в това число в течение на две седмици последователно. 

5. Сребърна корона: за една и съща седмица трябва да има минимум 3 мрежи: A, B и C. Стокооборотът в мрежа A трябва да бъде не по-малък от 125000PV, стокооборотът в мрежа B трябва да бъде не по-малък от 100000PV, стокооборотът в мрежа C трябва да бъде не по-малък от 100000PV. Необходимо е да отговаря на дадените изисквания в течение на осем седмици, в това число  в течение на 4 последователни седмици.

6. Златна корона: за една и съща седмица трябва да има минимум 5 мрежи: A, B, C,  D и E . Стокооборотът в мрежа  A трябва да бъде не по-малък от 275000PV, стокооборотът в мрежа B трябва да бъде не по-малък от 100000PV, стокооборотът в мрежа C трябва да бъде не по-малък от 100000PV, стокооборотът в мрежа D трябва да бъде не по-малък от 50000PV, стокооборотът в мрежа E трябва да бъде не по-малък от  25000PV. Необходимо е да отговаря на дадените изисквания в течение на 12 седмици в това число в течение на 4 последователни седмици.

7. Брилянтна корона: за една и съща седмица трябва да има минимум 5 мрежи: A, B, C, D и E . Стокооборотът в мрежа A трябва да бъде не по-малък от 600000PV, стокооборотът в мрежа B трябва да бъде не по-малък от 100000PV, стокооборотът в мрежа C трябва да бъде не по-малък от 100000PV, стокооборотът в мрежа D трябва да бъде не по-малък от 100000PV, стокооборотът в мрежа E трябва да бъде не по-малък от 100000PV. Необходимо е да отговоря на дадените изисквания в течение  на дванадесет седмици, в това число в течение на  4 последователни седмици.

8.Потвърждаването на званията се основава на стокооборота в течение на една работна година. Не може да има две звания в една и съща работна година. 

9. Звание не може да се предава на друг човек.. 

10. Наградите от званията не се заплащат кеш.    

Званията се потвърждават в течение на една работна година..Различните звания не се обединяват. Изчисленията се правят в съответствие с най-високото равнище. 

 

 Пояснения за изчисленията:

  1、Наградите се начисляват всяка седмица.

Работна седмица: от 00:00 всяка събота до 24:00 всеки петък по китайско време. По този бизнес планът на  4  работни  седмици съставлява  1 работен месец.

Поръчката влиза в сила в деня на потвърждаване на покупката..    

2. Цикъл на изчисленията.


Каним регионални представители

Компания WinaLite кани за сътрудничество дистрибутори и регионални представители!

Това уникално предложение Ви разкрива широки възможности за развитие!

• Каним за сътрудничество!
• Опитни продавачи
• регионални партньори
• активни хора, желаещи да работят и се развиват с WinaLite!

Love Moon (anions) Winalite

Дамки превръзки «Love Moon»

Купи аниони дамски превръзки в България Анионови Love Moon Winalite Bulgaria 


В«ARTi digital designВ»

Яндекс.Метрика

 

WINALITE Com, China, Russia, USA, Canada, UK, DE, India, Africa   winalite-web@hotmail.com

Pads, anion sanitary napkin, love moon winalite, lovemoon

cheap Bred 11s cheap blue 11s cheap jordan 11s cheap air jordan shoes cheap jordan XI cheap retro jordan 11s cheap jordan shoes